Fetmaoperation är ”sista” utvägen för de som inte kan gå ner i vikt på annat sätt och är aktuell för personer med mycket stor övervikt. Många personer önskar denna operation men alla kan inte genomföra den. Detta både på grund av historiska, medicinska och ekonomiska skäl.

Historiska skäl kan stoppa

För att kunna få en fetmaoperation beviljad krävs att det finns dokumenterade försök av personen att gå ner vikt genom andra vägar. Eftersom sjukvården inte ser operation som den primära väg att gå ner i vikt krävs det därmed att man verkligen försökt andra vägar först.

Med dokumenterade försök räknas vanligtvis inte egna försök utan det ska vara försök som genomförts i samråd med läkare, dietist eller liknande. Detta för att man tydligt ska kunna följa utvecklingen.

Man gör även en bedömning om personen på ett alvarligt sätt är beredd att förändra sitt matbeteende. Om detta inte sker är det stor risk att fetman återkommer efter att operationen genomförts.

Har patienten uppvisat tecken på att inte förstå prognosen och framtida möjligheter med operationen brukar den även inte genomföras.

Ytterligare ett historiskt skäl är om personen har missbruk eller precis avslutat sitt missbruk.

Medicinska skäl kan stoppa

Om ett beslut tas att personen eventuellt ska göra en fetmaoperation genomförs en grundlig hälsoundersökning. Detta beror på att ingreppet inte är helt riskfritt och att man vill minimera riskerna för alvarliga komplikationer.

Ett exempel kan vara att personen har en svår mental sjukdom och därmed inte anses vara psykiskt stabil. Det är inte omöjligt att få operation i detta fall men då krävs det att man medicinerar på ett sätt som gör att sjukdomen klassas som kontrollerad.

Med ett större ingrepp är annars risken att den psykiska instabiliteten ökar avsevärt och blir ett hinder att genomföra hela processen.

Om personen haft en stroke eller annat större hjärtfel inom en kort period bakåt i tiden brukar även dessa ingrepp skjutas på framtiden.

Ekonomiska skäl kan stoppa

Om en läkare inom landstingets vårdinstanser anser att en fetmaoperation är den enda rimliga utvägen för att behandla fetman kommer även landstinget att betala operationen. Detta i likhet med andra operationer som läkare anser att en person har behov av för att nå en rimlig hälsa.

Att landsting betalar fetmaoperationer är däremot relativt ovanligt. Detta beror både på den höga kostnaden och att man i möjligaste mån vill prioritera andra vägar för viktnedgång. Vill man ändå genomföra en operation på en privat klinik måste man därmed betala detta ingrepp själv.

Även om man anser att fetmaoperation är det bästa alternativet så bör man alltid konsultera en läkare innan detta sker. Prata med aktuell läkare och diskutera alternativet.

Fördelen med att genomföra operationen på eget initiativ är att man får det genomfört relativt snabbt. Det är sällan man behöver vänta mer än någon vecka. Detta till skillnad mot den offentliga vårdkön som brukar vara betydligt längre. Men smakar det – så kostar det.

Man bör räkna med en kostnad på 80-130 000 kr för ingreppet. En stor summa som få har råd att lägga ut direkt. Av den anledningen erbjuder många kliniker delbetalning vilket vissa använder sig av. Andra tecknar privatlån för att finansiera sitt ingrepp. Men bägge dessa vägar innebär räntekostnader som gör att ingreppet blir betydligt dyrare än de ursprungliga 80-130.000kr.

I en jämförelse av lån visar det sig att räntan varierar på privatlån från 2,95% upp till närmare 30%. Den sistnämnda räntenivån är visserligen för personer med betalningsanmärkningar och ska därmed inte ses som någon generell räntenivå. Men räknar man med en ränta på 5%, lån på 80.000kr och återbetalning via annuitetslån på 3 år blir räntekostnaden ca 7400kr. Under tre år har man därmed betalat ca 10% extra av lånets ursprungliga summa.

Kom ihåg att ca 30% av alla som genomgår denna operation även kommer att behöva göra en operation för att ta bort överskottshud. Denna kan man räkna med kostar ca 80 000kr. Se därför till att ha möjlighet att betala två operationer innan kontakt tas för privat operation.

Gastric ByPass

Den överlägset vanligaste operationen är Gastric ByPass. Det innebär att storleken på magsäcken minskas och att maten därmed inte kommer till magsäcken. Maten kommer att (till stor del) passera matsäcken och den del av tunntarmen som är först. I och med detta kommer kaloriintaget att minska då kroppen inte kan ”suga åt” sig energi i samma utsträckning. En fördel är även att man får en mättnadskänsla när man äter.

I likhet med alla ingrepp är det mycket viktigt att personen är beredd att ändra sitt mönster kring ätandet mycket tydligt efter att ingreppet är klart. Detta ska först ske före ingreppet för att minska risken för komplikationer och även efter för att minska risken för att ännu en gång gå upp i vikt. Den stora fördelen är att man blir mätt snabbare vilket bör vara en orsak till att äta mindre. Men har man problem med ätandet ur andra aspekter (ex tvångstankar eller liknande) kommer det innebära att man går upp i vikt igen. Det är därför det är så viktigt att inse vad operationen gör och vad som även krävs själv.